Komunikat dla Rodziców i Uczniów

14 X 2020 - środa, to dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Szkoła w tym dniu  zapewnia opiekę świetlicową w godzinach pracy świetlicy.