Instrukcja odzyskiwania dostępu do e-dziennika oraz pozostałych modułów portalu

Przeglądarka internetowa zalecana do pracy w systemie e-szkoły, to Mozilla Firefox.

Odzyskiwanie dostępu do systemu może okazać się niezbędne dla użytkownika w następujących sytuacjach:

Konto użytkownika zostało utworzone w module źródłowym i automatycznie zsynchronizowane z centralnym rejestrem użytkowników. Ani użytkownik, ani operator

modułu źródłowego nie wiedzą, jaki login dostępowy został przyznany użytkownikowi ani jakie hasło zostało nadane do nowo utworzonego konta.

Nowo tworzone konta mają loginy złożone z trzech pierwszych liter imienia, czterech pierwszych liter nazwiska i losowego numeru. Na przykład Jan Kowalski zostanie w centralnym rejestrze użytkowników zarejestrowany jako JANKOWA57. Nowo tworzone konta mają ustawione losowe, skomplikowane hasła, które nie są nigdzie zapamiętywane. Odzyskiwanie dostępu do systemu jest jednym z dwóch sposobów na poznanie hasła dostępowego do systemu (drugim jest zmiana hasła przez administratora za pośrednictwem wychowawcy klasy).

Z powodu polityki bezpieczeństwa bazy danych centralnego rejestru użytkowników dotychczasowe hasło nie jest już aktualne (na przykład wygasło lub zostało unieważnione przez administratora systemu).

 Aby odzyskać dostęp do systemu, użytkownik powinien:

  1. Kliknąć na stronie eszkola.opolskie.pl w prawym górnym rogu odsyłacz Logowanie, a następnie odsyłacz na pojawiającej się stronie o treści Nie pamiętam jak się zalogować na ekranie logowania dowolnego modułu internetowego.
  2. Z ekranu logowania powinien nawigować do strony umożliwiającej odblokowanie

Ryc. Przywracanie dostępu do systemu

 

Autoryzacja operacji polega na przepisaniu tekstu z obrazka i ma na celu uniemożliwienie automatyzacji operacji odzyskiwania dostępu do konta. W pole Identyfikator użytkownika należy wpisać jeden z identyfikatorów: PESEL lub e-mail, albo login (jeśli jest znany).

Wskazanym jest, by zarówno uczniowie, rodzice jak i nauczyciele stosowali w tej procedurze swój numer PESEL.

System odszuka konto użytkownika i pod warunkiem, że zapisano przy nim niepusty adres email, wyśle wiadomość, umożliwiającą odblokowanie konta.

Wystanie wiadomości nie jest możliwe, gdy:

  • w systemie nie istnieje użytkownik o nadanym identyfikatorze,
  • konto użytkownika istnieje, ale nie zapisano przy nim adresu email lub jest to adres nieaktualny (email może zmodyfikować administrator jednostki lub systemu za pośrednictwem wychowawcy).

O poprawnym wysłaniu wiadomości świadczy komunikat otrzymany z systemu jako wiadomość e-mail (patrz rysunek).

Ryc. Komunikat potwierdzający wysłanie wiadomości na poprawny adres e-mail

 

Na tym etapie procedury użytkownik powinien sprawdzić konto pocztowe i postępować dalej zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanej wiadomości.

Ryc. Wiadomość e-mail z informacją o możliwości nadania nowego hasła

Kliknięcie w odnośnik zawarty w treści wiadomości umożliwia przejście do formularza pozwalającego zmienić hasło użytkownika.

Ryc. Zmiana hasła użytkownika

Odnośnik umożliwiający odblokowanie konta jest jednorazowy, tzn. wygasa po wykorzystaniu. Uzyskanie nowego odnośnika wymaga ponownego zainicjowania procedury odzyskiwania dostępu. Odnośnik staje się automatycznie nieważny po upływie pewnego czasu uzależnionego od polityki bezpieczeństwa (domyślnie 24 godziny).